nl en de
|

Bodemverbetering

Aart Huibers

Accountmanager export
Aart Huibers

Tips & advies


Begint u met een bodemonderzoek? Een gezonde bodem is essentieel voor gezonde planten en bomen. De basis van het bovengrondse groen begint namelijk in de bodem! Onderstaand zijn een aantal producten uitgelicht om de bodem weer gezond te maken.

Structuur Actief, aan- en verplantgrond universeel met micro-organismen:

Structuur Actief is een hoogwaardige bodemverbeteraar verrijkt met micro-organismen en natuurlijk fosfaat. Het product is speciaal ontwikkeld voor het aan- en verplanten van vaste planten, hagen, bomen en heesters. Door een speciale samenstelling slaan planten beter aan en wordt de bodemstructuur verbeterd. Innogreen Structuur Actief kan bij vrijwel alle vaste planten, heesters en bomen worden toegepast. Gebruik voor zoutminnende planten Structuur-Actief Rhodo.

Structuur Actief bevat organische voedingsstoffen, extra fosfaat, Mycorrhizae en andere bodembacteriën en schimmels voor een versnelde beworteling en activatie van het bodemecosysteem. Door toevoeging van Structuur Actief zal de opname van voedsel en water sneller en makkelijker op gang komen. Bovendien wordt het natuurlijke biologische evenwicht bevorderd. Structuur Actief kan jaarrond worden toegepast en voorkomt inboet.

Biobodem®, een bodemverbeteraar met micro-organismen:

In de bodem komen van nature diverse organismen voor: bacteriën, actiminocyten, mycorrhiza, schimmels, protozoën en regenwormen. Ze veroorzaken holten en zorgen voor de afbraak van dood organisch materiaal. Daarnaast beschermen ze wortels tegen bodem pathogene. BioBodem® bestaat uit deze micro-organismen en tevens uit voedingsstoffen voor deze micro-organismen.

De unieke samenstelling van BioBodem® verrijkt het bodemleven waardoor de bodemstructuur en de beworteling verbeteren. Er ontstaat een betere lucht/water huishouding en er komen voedingsstoffen voor de plantvrij uit compost, humus en organische stof. Medebepalend zijn een juiste pH-waarde, de bodemstructuur, de al aanwezige voedingsstoffen, het gehalte aan organische stoffen en het vochtvasthoudend vermogen van de bodem. BioBodem® is een mooie, kleine, goed strooibare korrel en hoeft slechts eenmaal per jaar gestrooid te worden. Zodra de bodem een goed biologisch evenwicht heeft bereikt is BioBodem® niet meer nodig.

Regenwormen:

Wanneer er sprake is van een slechte bodemstructuur met een slechte doorlaatbaarheid en daardoor weinig zuurstof toevoer in de bodem, dan stagneert plantengroei. Om dit op te lossen kunnen we de grond bewerken, of als dat lastig is kunnen we door middel van het uitzetten van regenwormen en het uitstrooien van compost, het bodemecosysteem weer op gang brengen. Door de gangen die regenwormen graven wordt de grond losser van structuur. Al na enkele weken wordt het resultaat zichtbaar en komt de kruimelige structuur van de bodem terug. Hierdoor komt er weer zuurstof in de bodem en krijgt de grond haar natuurlijke veerkracht terug. Regenwormen kunnen wel drie meter diep graven. Dit zorgt voor een perfecte water aan- en afvoer. De plantenwortels groeien in de holtes die door de wormen zijn ontstaan en krijgen hierdoor een prachtig wortelgestel. In Nederland hebben we te maken met diverse grondsoorten. Om die reden is er een speciale mix van verschillende inheemse regenwormen samengesteld die voor elk grondtype geschikt is.

De mix bestaat uit: Regenwormen die verticaal de grond in gaan (soms wel tot 3 meter diep) en regenwormen die zich horizontaler verplaatsen en met name de bovenste laag luchtiger maken.