nl en de
|

Verbod gebruik gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw opnieuw van kracht

Aart Huibers

Accountmanager export
Aart Huibers

Blog


Recent heeft de Hoge Raad het arrest van het Gerechtshof Den Haag van 24 november 2020 met betrekking tot het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw vernietigd en het verwezen naar het Gerechtshof Amsterdam.

Hierdoor is het met onmiddellijke ingang weer verboden voor professionele gebruikers om gewasbeschermingsmiddelen (zoals bv Roundup) buiten de landbouw toe te passen met uitzondering van die gebieden of omstandigheden waarbij de toepassing van een gewasbeschermingsmiddel:

Deze hierboven genoemde uitzonderingen zijn dus te verdelen in drie gebieden en terug te vinden in de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden onder artikel 8.2 t/m 8.4:

Artikel 8.2 gaat vooral over onkruidbeheersing op bijzondere locaties zoals spoorwegen,  vliegvelden en militaire locaties.

Artikel 8.3 gaat over de gerichte bestrijding van diverse soorten zoals bijvoorbeeld de eikenprocessierups, knolcyperus, Japanse duizendknoop etc.

Artikel 8.4 gaat over de toepassing in specifieke gebieden zoals sportvelden en campings.

Onderstaand de links naar deze 3 artikelen:

Voor alle professionele toepassingen buiten de landbouw die door de hogervermelde uitzonderingen nog toegelaten zijn, geldt uiteraard dat het betreffende toepassingsgebied in het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG) van het toe te passen middel moet zijn opgenomen.