nl en de
|

Tip van Joep

Joep Jansen

Gewasbeschermingsadviseur
Joep Jansen


De bodemherbicide AZ 500 is nieuw in de boomkwekerij. AZ 500 heeft een goede en uitsluitend een BODEMwerking tegen o.a. meldesoorten, composieten als kamille, klein kruiskruid, melkdistel uit zaad, kruisbloemigen zoals het herderstasje, herik en kleine veldkers. Verder tegen ereprijs, paarse dovenetel en vele andere breedbladige onkruiden. Het middel werkt niet tegen grassen en meerjarige onkruiden die bovenkomen uit wortelstokken.

Bij lage bodemtemperaturen werkt AZ 500 vrij lang. Naarmate de bodemtemperatuur oploopt in de zomer, wordt de afbraak versneld. Pas het middel toe in combinatie met Finale/ Radicale (voor zover u deze nog beschikbaar hebt) of Roundup als er onkruiden voorkomen op het perceel. Gebruik als dosering 0,5 liter AZ 500 per ha. Ideale toepassingstijd is in het najaar of het vroege voorjaar als de bodem voldoende vochtig is. Neem met ons contact op om een juiste strategie te bepalen voor het bestrijden van onkruiden.