nl en de
|

Tip van Joep

Joep Jansen

Gewasbeschermingsadviseur
Joep Jansen

Tips & advies


Eens per twee maanden geeft Joep Jansen van Agroburen in Tiel u handige tips mee. Wat speelt er nu en waarmee moet u rekening houden. In deze editie tips met betrekking tot diktegroei en afharden, regenval en wortelsterfte, cul 900. Voor vragen of uitgebreide info is Joep te bereiken op 06-1093 1281 of per email joep@agroburen.nl. Uiteraard kan u ook in onze winkel in Kesteren langskomen om Joep persoonlijk te spreken.

Als de groei over enkele weken gaat afsluiten moet worden nagedacht over afharden en zo nodig nog bevorderen van wat diktegroei. Voor het dikken, afharden en doen afsluiten van het gewas is het raadzaam de komende weken één of enkele bespuitingen met kalihoudende bladmeststoffen uit te voeren. Kalisalpeter (Multi-K) stimuleert diktegroei en verhoogt de (winter)hardheid van het gewas. Spuit per hectare 2 - 4 kg en naarmate het seizoen vordert 3 - 5 kg.

Bij bomen die matig vertakt zijn kan ter versterking van de groeipunten (voor het volgende jaar) ook borium in de vorm van 0,5 kg/ha Solubor worden mee gespoten.
Bespuitingen met kali- of zinksulfaat kunnen vanaf heden ook worden uitgevoerd. Deze kunnen bijvoorbeeld afgewisseld worden door bespuitingen met zwavel en koper. De dosering per ha van deze meststoffen in de komende weken geleidelijk verhogen (tot maximaal 5-7 kg/ha). Ook bitterzout kan worden ingezet, zeker als de bladkleur wat licht is.
Wees voorzichtig met een hoge Kaligift op Prunus. In Prunus niet meer dan 2 kg/ha toepassen. Hogere doseringen kunnen een te snelle bladval tot gevolg hebben.

Diktegroei en afharden

 Als er meer diktegroei nodig is, is het aan te raden een snelwerkende kali meststof te strooien. Kies in dat geval voor Kalinitraat in de vorm van kali-prills (Multi-K MG)

 Regenval en wortelsterfte

De laatste weken is op vele plaatsen (zeer) veel regen gevallen. Het risico op zuurstoftekort bij de wortel en daarmee samenhangend wortel- en voetrot is dan groot. Onder meerPhytophthora kan veel schade veroorzaken. Soorten als Ulmus, Malus, Fagus, Prunus, Tilia, Taxus en Rhododendron zijn gevoelig voor wortelrot en/of zuurstoftekort. Zorg er voor dat overtollig water niet langer dan 24 uur op het land staat. Houd ook de watervoorziening van containers goed in de gaten. Als bemest wordt via het druppelwater zonodig tijdelijk de EC hoger instellen en de watergift flink verminderen. Zonodig kan een behandeling met Fenomenal of kaliumfosfiet worden uitgevoerd ter voorkoming/bestrijding van wortelrot. Fenomenal heeft geen toelating voor toepassing in de volle grond.

 Cul 900

Kopermeststof Cul 900 heeft als nevenwerking de bevordering van bladval in de teelt van boomkwekerijgewassen en vruchtbomen. De bladval wordt versterkt indien het middel tijdens zonnig weer toegepast wordt op een droog gewas. Koud en schraal weer verminderen de werking. Dosering: 1 tot 2 liter Cul 900 plus 100 ml Webowett per 100 ltr water; verspuiten met veel water (800-1000 l/ha). Kortom, gebruik per hectare - afhankelijk van het boomvolume - 10 tot 20 liter Cul 900 en 1 liter Webowett.
Om het verlies aan stikstof als gevolg van de versnelde bladval enigszins te compenseren is het raadzaam tegelijk met CUL 900 ook 25 tot 30 kg ureum per ha te verspuiten. Als er te weinig stikstof in de boom wordt opgeslagen zal de uitloop in het voorjaar trager verlopen.

Met enige regelmaat wordt de vraag gesteld of op dit moment al iets gedaan kan worden ter bevordering van de bladval. Op bijna alle percelen zijn de bomen nog volop actief. Het natuurlijke proces van bladval is nog niet in gang gezet. Zo lang dat niet het geval is, is het niet raadzaam de koperhoudende bladmeststof CUL 900 in te zetten. Als CUL 900 wordt gespoten op blad dat nog volop actief is, zal vaak wel bladverwelking optreden maar geen bladveroudering en -val. Dit verwelkte blad onttrekt echter wel vocht; ook nog na het rooien! Wanneer er nog actieve groeipunten aanwezig zijn, kan een CUL-bespuiting ook nog ongewenste uitloop van de onderliggende ogen oproepen. De hierboven genoemde bladbemesting met kali, zink, borium en/of koper hebben - met de aangegeven doseringen - dit nadelige gevolg (verwelking) niet.