nl en de
|

Draadkorf , moet ik die wel of niet verwijderen bij aanplant van de boom?

Aart Huibers

Accountmanager export
Aart Huibers

Tips & advies


Een mooie discussie die al heel vaak gevoerd is. Het verwijderen van de draadkorf in het plantgat gaat gepaard met risico’s. Echter de verrotting van de draadkorf in het plantgat is ook een proces van de lange adem. Wat in deze discussie niet vergeten moet worden is de materiaalkeuze. Niet alle draadkorven in de Europese markt voldoen aan de juiste richtlijnen. In dit artikel worden de voor’s en tegen’s tegen elkaar afgewogen. Daarnaast geeft Agro “de Arend” haar advies ten opzichte van de juiste keuze draadkorf. Waar moet je als kweker op letten wanneer je weer voor de inkoop staat.

Doel van de draadkorf.

Een boom heeft voordat het in de plantgat uitgeplant word een hele logistieke trip gemaakt. Een compacte en stabiele kluit is hierdoor een basis  voor een betere hergroei in het uiteindelijke plantgat. 

Stelling 1 : “De draadkorf dient wel verwijdert te worden in het plantgat”.

“Om een kluit en wortelgestel goed te kunnen beoordelen moet je de kluit wel kunnen zien”.

Hierbij ga je voorbij aan de betrouwbaarheid en professionaliteit van de hedendaagse kweker. Kwekers in grote delen van Europa staan garant voor een kwalitatief betrouwbaar product. Vanaf 3 keer verplant- uitgangsmateriaal moet er ons inziens geen reden zijn om de draadkorf te verwijderen. 

“Voor een goede hergroei is het contact van de wortels met de omliggende grond essentieel" 
Dit is een goed punt. Echter de jute verteert al in de 1e maand na herplant. De wortels ontwikkelen zich in de draadkluit van de boom en de doorgroeibaarheid van de jute is al in de eerste weken optimaal. De mazen van de meeste draadkorven zijn zo ontworpen dat de wortels hier eenvoudig doorgroeien. Het actief verwijderen van de draadkorf is hierdoor een handelingteveel en volstaat het doorknippen van de bovenring. Eventueel kunnen de zijkanten weggevouwen worden.  Het RAW bestek schrijft dit ook voor. 

Stelling 2: “De draadkorf dient niet verwijdert te worden in het plantgat”.

“De kluit mag nooit uiteen vallen bij het verwijderen van de draadkorf” 

Hier sluiten wij ons bij aan. Zoals eerder aangegeven heeft de boom vanaf de kwekerij tot uiteindelijke standplek een behoorlijke reis afgelegd. De boom is meermaals geladen en gelost en de structuur in de kluit is hierdoor losser geworden. Dit heeft in geen gevallen te maken met het wortelgestel. Verwijder je de korf dan bestaat het risico dat de kluit uiteen valt en de kluit zijn compactheid verliest. Met als gevolg een slechtere hergroei van de boom.
Tevens begint het met de keuze van de juiste afmeting van de draadkorf. Wanneer de draadkorf goed passend is , dus trekdraad op ca. 10cm van de stam, is er geen directe noodzaak de bovenring los te knippen.

Stelling 3 : “De draadkorf is volledig afbreekbaar in de bodem?.

Dit is een uitspraak, waar wij als producent van de draadkorf niet volmondig “ja” op kunnen zeggen. Dit om de redenen dat de afbreekbaarheid per fabrikant en type draadkorf verschilt. Wij kunnen ‘de draadkorf’ als product niet generaliseren.

In 2009 zijn door de raad van de boomkwekerij kwaliteitsnormen en de eisen met betrekking tot het materiaal beschreven. Over draadkorven vinden wij het volgende ‘Draadkorven mogen niet gegalvaniseerd zijn en de draaddoorsnede niet dikker zijn dan 2mm. Draadkorven dienen zijn te gevoerd met volledig verteerbaar materiaal’
Dit betekent dat je , uitgaande van de  omschreven kwaliteitsnormen , gegalvaniseerde draadkorven uit kan sluiten. Echter vinden wij in de Europese sector nog steeds type draadkorven die gegalvaniseerd zijn. Wij vinden dat onze Europese klanten hier kritisch op moeten zijn. 
Praktisch uitgangspunt voor een ‘verteerbare’ draadkorf moet zijn dat het draad van voorgegloeid ijzer dient te zijn, dus niet gegalvaniseerd. Tevens de mate en duur van afbraak is totaal afhankelijk van de condities waarin de kluit komt te staan. Type bodem, zuurgraad, vochtigheid etc. bepalen de uiteindelijke verteerbaarheid. De jute verteert vaak binnen de eerste 2 maanden na verplanten. Dit is afhankelijk van de grammage jute die gebruikt is. De draadkorf zelf heeft 3 jaar tot 5 jaar nodig om te verteren. De knopen van de draadkorf en twist zijn vaakst het langst terug te vinden. Het draad is vaak binnen de
eerste 3 jaar al wegeroest. In de praktijk is deze periode snel genoeg ten aanzien van de groei van de wortels en doorgroeibaarheid in de kluit.

Conclusie:  Draadkorf wel of niet verwijderen? 

Uiteindelijk is, het wel of niet verwijderen van de draadkorf, een persoonlijke keuze. De argumenten met betrekking tot het wel verwijderen van de draadkorven zijn volgens ons gerechtvaardigd. Echter er is ook bewezen dat, in de praktijk de draadkorf niet insnoert en de draadkorf tijdig wegroest in de bodem. Dit wel onder voorbehoud  dat de  juiste type draadkorf gekozen word.

Wij vinden het belangrijkste argument dat de kluit goed aansluit bij de omgeving en dat een compacte , stabiele kluit basis is voor een betere hergroei. Hierdoor zouden wij adviseren de draadkorf ten allen tijde mee te planten met de boom. Echter kies de juiste draadkorf (type en maatvoering) en vraag uw leverancier van draadkorven duidelijkheid over het vervaardigde materiaal. Is de draad behandeld of onbehandeld? Dit bepaalt in grote mate de afbreekbaarheid van het materiaal. Het begint uiteindelijk allemaal bij de basis.